Etický kodex

Společnost Intermedix Česká republika s.r.o. jako zprostředkovatel marketingových služeb a společnost CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. jako poskytovatel ambulantních lékařských informačních systémů se dobrovolně zavazují dodržovat tento etický kodex při umísťování marketingových sdělení do lékařských softwarových aplikací.

 

Nepřerušování chodu programu

Průběh práce lékaře, který užívá lékařský software, nebude přerušován příchodem komerčních informací.

 

Zachování suverenity lékaře

Lékař sám rozhoduje o výběru léku. Lékařský program neprovádí automatickou záměnu výběru léčivého přípravku.

 

Transparentnost

Obchodní informační nabídky farmaceutických firem, zdravotních pojišťoven a třetích subjektů jsou v systému pro uživatele jasně rozpoznatelné.

 

Funkčnost počítačového programu

Marketingové sdělení neomezuje užívání programových funkcí lékařských informačních systémů.

 

Databáze léků

Databáze léků včetně jejich cen je poskytována jako komponent lékařského informačního systému. Léčivé přípravky jsou v základu lékařského informačního systému setříděny abecedně podle jejich názvu.

 

Nekomerční verze

Poskytovatel lékařských informačních systémů nabízí verze svých programů bez marketingových sdělení. Lékaři mohou přejít ze zvýhodněné komerční verze programu na verzi nekomerční.