Zásady ochrany osobních údajů

Jménem společnosti Intermedix Česká republika s.r.o., Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen "intermedix"), Vás vítáme na našich webových stránkách. Vážíme si Vašeho zájmu o naši společnost, produkty a služby. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto bychom si přáli, abyste se cítili bezpečně při návštěvě webů. V následujícím textu si dovolujeme vysvětlit, které informace během Vaší návštěvy shromažďujeme a za jakým účelem je dále používáme.

Rozsah působnosti následujícího prohlášení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká webových stránek společnosti intermedix stejně jako přidružených online služeb intermedix Nevztahuje se na případné existující odkazy na externí společnosti.

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována, přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, adresa a telefonní číslo. Informace, které přímo nesouvisí s Vaší skutečnou identitou – jako jsou preferované weby nebo počet uživatelů stránky – nejsou osobními údaji.

Sběr a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našeho webu budou naše webové servery ve výchozím nastavení a za účelem zabezpečení systému dočasně uloží data připojení dotazujícího se zařízení, a to:

1.  navštívené webové stránky,  

2. datum a čas Vaší návštěvy,  

3. informace o typu prohlížeče  

4. informace o operačním systému,  

5. webové stránky, ze kterých jste k nám přišli.  

Data, jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, dokud tyto informace svobodně neposkytnete, např. za účelem registrace účtu, ankety, vyřízení smlouvy nebo žádosti o informace.  

Používání a předávání osobních údajů

Osobní údaje, které jste poskytli, se používají výhradně pro účely technické správy webových stránek. Dále pro splnění Vašich přání a požadavků, a to zpravidla pro zpracování smlouvy uzavřené s Vámi nebo pro zodpovězení Vaší žádosti. Pouze pokud jste nám poskytli Váš souhlas nebo nevznesli námitky – pokud to stanovují zákonné předpisy, použijeme tyto údaje také pro průzkumy a marketingové účely týkající se našich produktů.

Doba uchovávání údajů závisí na jejich účelu. Údaje o smlouvách jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy (podrobně Vás budeme informovat při uzavírání smlouvy) nebo pokud nám tuto povinnost ukládá zákon. Údaje shromážděné a zpracované na základě Vašeho souhlasu budou uchovány pouze po dobu platnosti Vašeho souhlasu.

Data nebudou předána nebo prodána žádné třetí straně, pokud to není nezbytné ke splnění smluvních závazků nebo pokud to není výslovně povoleno prohlášením o souhlasu. Například: v rámci objednávky může být nutné předat osobní údaje o adrese a objednávce našim prodejním a servisním partnerům. Během potvrzení objednávky Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů.

Informace ze skupiny

Společnost intermedix by Vás ráda kontaktovala v rámci nabídek a informovala o novinkách v našich produktech a službách. Při registraci na našich webových stránkách Vás proto požádáme o povolení posílat Vám přímé marketingové sdělení. Informace o důležitých změnách v souvislosti s Vaší stávající smlouvou jako zákazníka intermedix (například verze softwaru) není nikterak závislá na tomto souhlasu.

Použití Cookies

"Cookies" jsou malé textové soubory, které umožňují webové stránce ukládat specifické informace do prohlížeče Vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu, smartphonu apod). Soubory cookies pomáhají získávat informace o počtu návštěvníků, délce návštěvy a také přispívají ke zvýšení uživatelského komfortu. Některé jsou použity pro optimalizaci navigace na webové stránce a pro zapamatování navštívené stránky, tak aby měl návštěvník možnost získat vždy aktuální obsah. Naše soubory cookies pouze identifikují koncové zařízení anonymním ID, jméno nebo IP adresa nejsou nikdy ukládány. Nikdy nevytváříme individuální profil Vašeho chování.

Session cookies

V rámci našich webových stránek používáme dočasné cookies (tzv. session cookies). Tato kategorie cookies je nezbytná ke správnému fungování webové stránky a je ukládána výhradně po dobu Vaší návštěvy. Na konci každé návštěvy je obsah dočasných cookies vždy smazán.

Soubory session cookies jsou naprosto nezbytné pro fungování webové stránky a nelze je zneaktivnit. Vás prohlížeč však můžete nastavit tak, aby blokoval session cookies nebo aby Vás informoval o jejich použití. Pokud je tento typ cookies prohlížečem blokován, některé části webové stránky nemusí fungovat správně. Námi používané session cookies jsou v souladu s čl. 6 odst. 1 bodu. f) GDPR.

Použití pixelových značek (pixel tags)

Naše webové stránky mohou používat takzvané pixelové značky (pixel tags), webové majáky (web beacons), průhledné GIFy nebo jiné techniky (dále jen pixelové značky) pro měření a statistické zvýšení míry využití a odezvy webových stránek. Značky pixelů nám umožňují počítat uživatele, kteří navštěvují určité podstránky webu, nabízet naše služby a pomáhají nám určit a optimalizovat uživatelskou přívětivost našich webových stránek.  

Google Remarketing  

Tyto webové stránky využívají remarketingovou techniku společnosti Google Inc. ("Google"). Účelem této funkce je ukázat návštěvníkům webových stránek zájmově orientované reklamy v reklamní síti Google. Prohlížeč návštěvníka ukládá do počítače tzv. "soubory cookies", malé textové soubory. Účelem těchto souborů cookies je Vás poznat při prohlížení webových stránek, které jsou součástí reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu dříve navštívených webových stránek používajících funkci remarketingu Google. Podle společnosti Google nejsou v tomto procesu shromažďovány žádné osobní údaje. Pokud nechcete používat funkci remarketingu společnosti Google, můžete ji deaktivovat na adrese https://adssettings.google.com/authenticated https://adssettings.google.com/authenticated. Případně můžete deaktivovat používání souborů cookies pro zájmově orientovanou reklamu podle pokynů publikovaných iniciativou Network Advertising Initiative https://optout.networkadvertising.org/?c=1.  

Další informace o remarketingu Google a prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/ads.

Matomo (dříve Piwik)

Tato stránka používá Matomo. Matomo je webově analytická služba a používá tzv. "cookies", male textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které nám pomáhají analyzovat interakci uživatelů na našich webových stránkách. Za tímto účelem jsou údaje o využití (včetně vaší IP adresy) vygenerované pomocí cookies přenášeny na náš server a uloženy pro účely analýzy využití a optimalizaci našich webových stránek. Okamžitá anonymizace vaší IP adresy zajišťuje, že Vás nelze identifikovat. Informace vytvořené cookies o Vašem používání tohoto webu nebudou nabízeny třetím stranám. Můžete vypnout používání souborů cookies v nastavení prohlížeče. V důsledku toho nebudete moci plně využívat naše webové stránky.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a analýzou údajů Vašich návštěv na našich webových stránkách můžete zamítnout ukládání a použití kliknutím na níže uvedený odkaz. Pokud tak učiníte, bude ve Vašem prohlížeči uložen takzvaný soubor opt-out-cookie, který zabrání společnosti Matomo shromažďovat údaje o relacích. Vezměte prosím na vědomí, že při smazání souborů cookies bude také smazán tento opt-out-cookie soubor pro zabránění shromažďování a budete jej muset znovu uložit.

Prosím rozhodněte se, zda může být ve Vašem prohlížeči uložen tento soubor cookies umožňující jednoznačnou webovou analýzu, který dovoluje vlastníkovi webu shromažďovat a analyzovat různé statistické informace.

Pokud se rozhodnete proti shromažďování dat společností Matomo, klikněte na následující odkaz k uložení deaktivačního Matomo cookies do Vašeho prohlížeče. Údaje o Vaší návštěvě aktuálně shromažďuje společnost Matomo web analytics.

Kliknutím zastavíte shromažďování údajů o Vaší návštěvě.

Odkazy na sociální sítě

Kliknutím na "tlačítko sdílet" přenesete informace do Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Google atd. do USA a případně se tam také uloží. Na našich webových stránkách používáme tzv. techniku 2 kliknutí, což znamená, že tlačítka jsou deaktivována a po prvním kliknutí se nespojí se servery sociálních sítí. Teprve po zobrazení vizuální indikace a následném druhém kliknutí budete přesměrován(a) do vybrané sociální sítě.

Odkazy na webové stránky třetích stran (Odkazy)

intermedix nemá vliv na obsah webových stránek třetích stran dostupných přes odkaz. Před vytvořením odkazu byly tyto webové stránky důkladně prozkoumány. Přesto nelze vyloučit, že provozovatelé příslušných webových stránek již změnili obsah, což může porušovat platné zákony nebo být v rozporu s naší firemní filozofií.

Kliknutím na odkazy webových stránek třetích stran zobrazených na našich webových stránkách nebo podle uvedených pokynů může následně vést k shromažďování uživatelských dat. Nemáme kontrolu nad shromažďovanými údaji se souhlasem nebo bez souhlasu prostřednictvím reklam nebo webových stránek třetích stran. Pokud máte obavy ohledně shromažďování a využívání Vašich dat doporučujeme prověřit Pokyny pro ochranu osobních údajů těchto webových stránek.  

Bezpečnost

Společnost intermedix podniká veškerá nezbytná technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou nebo zneužitím. Vaše data jsou uložena v bezpečném prostředí nepřístupném pro veřejnost. V některých případech jsou Vaše osobní data během přenosu šifrována nejmodernější technologií. To znamená, že komunikace mezi počítačem a servery intermedix probíhá technikou šifrování, pokud je podporována Vaším prohlížečem. V případě, že chcete kontaktovat společnost intermedix e-mailem, mějte na paměti, že soukromí přenášených informací nelze zaručit, protože obsah e-mailu může být zachycen třetí stranou. Proto doporučujeme používat poštovní služby vždy, když budete chtít předat důvěrné informace.

Vaše práva

Máte právo být informován o uložených osobních údajích, stejně jako na opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost těchto dat a právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud dáte souhlas intermedix, máte právo jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zavazujeme se smazat veškerá shromážděná data o Vás. Jsme však ze zákona povinni dodržovat možné daňové a obchodní lhůty uchování, jež mohou bránit okamžitému vymazání těchto údajů. Pokud by tyto důvody měly ovlivnit smazání, budeme Vás informovat.  

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme správně.

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času změněno. Každá verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů musí být označena datem a verzí na konci tohoto dokumentu. Veškeré předchozí verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů archivujeme, k těmto verzím si můžete vyžádat přístup.  

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Roček
intermedix Česká republika s.r.o.
Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Email: dpo.cz@cgm.com
Telefon: +420 246 007 920

 

Odpovědný dozorový úřad

Odpovědný dozorový úřad pro Intermedix Česká republika s.r.o. je  
Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.